Hakkımızda

Berlin Nazilere karşı – Çoğuz biz!

Biz Berlin Eyalet Senatosu (Berliner Senat) tarafından desteklenen aşırı sağa, ırkçılığa ve antisemitizme karşı güçlü işbirlikleri ve destekleri olan geniş bir ağız.

Bizi birleştiren, ortak bakış açımızdır. Aşırı sağ gruplaşmalara, partilere ve tek tek şahıslara karşı protestomuzu etkili, yaratıcı eylemlerle, neşemiz ve esprilerimizle topluma anlatmak ve dünyadaki bütün insanlara „Berlin’e hoş geldiklerini“ göstermek istiyoruz. Onların farklı yaşam biçimleri ve tarzları bizi zenginleştirirken, çevremizi ve gündelik yaşantımızı etkileyerek yeniden biçimlendirmektedir. Onların farklılıkları yaratıcılık ve karşılıklı değişimi temin etmektedir.

Aşırı sağ ve ırkçı gruplaşmalar, partiler ve tek tek şahıslar topluma nefret ve korku yayarak herkesin birarada yaşamasının önünde bir tehlike oluşturmaktadır. Oysaki içimizden birine yapılan tehdit toplum olarak hepimize yapılan bir saldırıdır.

Hepimizin arzuladığı gibi Berlin’in herkese açık ve çekici bir toplum olarak kalmasını istiyorsak, hep birlikte bu sadırılara karşı etkili bir eylemlilikle katkı sağlayabiliriz. Tam da bizim bu çeşitliliğimiz bize farklı protesto eylemleri ve biçimlerini yaratmada geniş bir seçenek bolluğu sağlayacaktır. Hepimiz elimizdeki bireysel imkanlarımızı sosyal ağımıza kazandırabiliriz.

Çeşitliliklerimizi de aşarak yayılan merkezi bir Kent platformu olarak bizler kendini bugüne kadarki mevcut protesto biçimlerinin dışında hissetmiş insanlara da hitap etmek istiyoruz. Çok çeşitli protesto biçimlerinin mümkün olduğunu sizlere göstermek istiyoruz.

„Nazilere karşı Berlin“, hem bir bilgi havuzu ve insanları harekete geçirme zinciri olarak hem de bütün Berlinliler için bir hizmet ofisi olarak çalışmaktadır.
Hep birlikte ortak iş birliği temelinde diğer ağ bileşenleri ile aktiv eylemler organize ederek nerede ve nasıl protesto edilebileceğine yönelik öneriler ve olasılıkları takdim ederek sizleri bilgilendiriyoruz

Nazilere karşı Berlin’in ortak eylemlilikler temelinde bir ağ bileşeni olabilirsiniz.

Sizleri Irkçılığa, Homofobiye ve Antisemitizme karşı bir işaret takmaya ve dayanışmacı bir toplum için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Çoğuz biz! Çok olduğumuzu herkese gösterin!