Fabrik Osloer Straße e.V.

Fabrik Osloer Straße e.V. derneği, Mitte semtinde (Wedding’te) Roller makine fabrikasının eski binasının bulunduğu alanda 1982 yılında kuruluşundan bu yana bir sosyal ve kültürel merkeze dönüşmüştür. Dernek çatısı altında yer alan çok sayıda sosyal ve kültürel projenin yanı sıra angajman sahibi özel işletmelere de ev sahipliği yapıyor.

Bunların arasında Stadteilzentrum NachbarschaftsEtage, FamilienZentrum, FreiwilligenAgentur Fabrik, PaSch – Paten für Schüler, Paten für Flüchtlinge, Stadtteilkoordination Osloer Straße, Gesundheit im ElternRaum, Demokratie in der Mitte ve Labyrinth Kindermuseum Berlin, Projekte Fabrik Osloer Straße e.V. derneğinin projeleri yer almaktadır.

Alanımızda yer alan bağımsız kurumlar Ausbildungsprojekt der Wohnwerkstatt e.V., Wohngemeinschaften der Wohnwerkstatt e.V., Ausbildungsprojekt Durchbruch e.V., die Gäste-Etage des Bundes Deutscher PfadfinderInnen, Institut für genderreflektiere Gewaltprävention, Internationale Projekte von CHANCE – BJS gGmbH, flugwerk ve die Kindertagesstätte Putte e.V.’dır.

Derneğin amaçları arasında mahalle odaklı gençlik ve toplum çalışmalarının uygulanması, aile, eğitim, yetiştirme ve eğitim, sanat ve kültür, gençlerin refahı ve toplum içindeki iletişimin teşviki yer almaktadır. Projeler bölgenin kendine has özelliklerine uygun olarak geliştirilmekte ve mahalledeki insanların sosyal, kültürel ve politik çıkarlarını dikkate almakta.

Ayrıca mahalle yardımı aracılığıyla kuşaklar arasındaki yabancılaşmanın giderilmesi amaçlanmaktadır. Dernek çalışmalarını siyaseten bağımsız yürütür ve görevlerini kendi kendine yerine getirir.

Fabrik Osloer Straße e.V. derneği çalışmalarını barış, şiddet içermeyen bir toplum, çevre koruma, dezavantajlı nüfus gruplarının sosyal, ekonomik ve politik kurtuluşu ilkeleri temelinde yürütür. Biz ırkçılığa, faşizme, antisemitizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, bi- ve transfobiye karşıyız. Her bireyin bireysel özgürlüğü ile bütünleşen ve kapsayıcı bir toplumun gerçekleşmesi için çalışıyoruz.

Kullanmış olduğumuz dil ile herkese ulaşmak istiyoruz ve hiç kimseye karşı ayrımcılık yapmak istemiyoruz. Yayınlarımızda hem kolay dilin gerekliliklerini hem de cinsiyetten bağımsız bir dilin gereklerini en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz.