Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V.

ASB derneği gönüllük esasına dayalı bir yardım organizasyonudur. Aynı zamanda bağımsız, politik olarak tarafsız ve herhangi bir mezhebe bağlı olmayan bir sosyal yârdim kuruluşudur. Kökeni ve tarihi, Alman işçi hareketiyle yakından ilişkilidir. Özgür, demokratik ve sosyal hukukun üstünlüğüne inanmaktadır.

Siyasi, etnik, ulusal veya dini aidiyetleri ne olursa olsun tüm insanlara yardım etmekteyiz. Arbeiter-Samariter-Bund, 1888’de kuruluşundan bu yana bu prensibi takip etmektedir.

Bugün derneğin ülke çapında 1,2 milyondan fazla üyesi bulunmaktadır. Berlin’de düzenli olarak yaklaşık 50.000 kişi tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Ayrıca ASB Berlin’de yaklaşık 1.200 kişi aktif ve gönüllük hesabına dayalı olarak çalışmaktadır.

Projelerimizde ve faaliyetlerimizde farklı geçmişe sahip insanlar bir araya gelmektedir ve biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Projelerimizin değişmez hedefi, toplumumuzda uyumu teşvik etmektir. Aynı zamanda gönüllü, fahri ve tam zamanlı çalışanlarımızın birçoğu göçmen kökenlidir. Hoşgörü, ifade özgürlüğü, dayanışma ve insanlık gibi özgürlük ve demokratik temel değerler, derneğimizde sadece bir gelenek değil aynı zamanda yaşanan bir gerçekliktir. Her türlü yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa karşı net bir tavır alıyoruz. Berlin’de ve dünya çapında hep birlikte dayanışma temelinde bir yaşam için mücadele etmekteyiz.

  • İletişim:
    Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V.
    Rudolfstraße 9
    10245 Berlin
  • Web sitesi: asb-berlin.de
  • Telefon: 030 21307 0