Demokratie in der Mitte

Demokratie in der Mitte

Demokratie in der Mitte’nin“ ofisi Fabrik Osloer Straße e.V. içinde yer almaktadır. Bu ofisin koordinasyon ve uzmanlık fonksiyonu bulunmaktadır. Çalışanları eğitim kursları ve etkinlikler organize etmektedirler. Bu alanda çalışma yürüten kurumlar arasında iletişim kurmaktalar ayrıca halkla ilişkiler çalışması yürütmekteler. Bütün bunlara ek olarak komite toplantılarını koordine etmekteler, uzmanlık gerektiren konularda makale yayınlamaktalar ve demokratik bir toplumu güçlendirebilecek tüm ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmaktalar.

„Demokratie in der Mitte“ bünyesindeki ofis Berlin Mitte bölgesinde ki Moabit ve Wedding’te yer alan demokrasi ortaklarını koordine etmekte ve desteklemektedir. Sivil toplum ve yönetim arasında bir kesişim pozisyonu görevi görmekte ve „Demokratie leben!“ federal programı tarafından finanse edilmektedir.

Proje: „Zusammen gegen Rassismus“

Demokratie in der Mitte inisiyatifinden ve Misch mit! ağından 2016 yılının sonunda „Zusammen gegen Rassismus“ ittifakı ortaya çıktı.

Zusammen gegen Rassismus ittifakı Moabit ve Wedding semtlerinde Uluslararası Irkçılığa Karşı ve İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı Haftaları kapsamında etkinlikler düzenleyen çeşitli örgüt, girişim ve kurumların bir karışımıdır. Demokratie in der Mitte’den Bettina Pinzl’in beyanı: „Özellikle dünyanın dört bir yanında insanların milliyetçi, marjinal siyasi ve sosyal politikalardan yana olan politikacılara oy verdiği bu siyasi süreçte, dayanışma içinde olmak ve ayrımcılığa karşı birlikte hareket etmek oldukça önemlidir. Tanışmalar, tartışmalar ve yaratıcılık için açık alanlar yaratıyoruz. Birbirimizi tanıma, fikir, görüş ve kanaat alışverişinde bulunmak için fırsatlar sunuyoruz“ dedi.