UNBOX

UNBOX projesi Ekim 2019’dan beri Protestan kilisesinin Berlin Mitte semtinde varlığını sürdürmekte. Biz çocuk ve gençlik çalışmalarında inovasyon ekibiyiz.

Alışılagelmiş yapıların arasında ve dışında bağlantı kurmaktayız. İlgi, tutku ve çeşitli işbirlikleriyle çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için yeni ve yaratıcı formatlar tasarlamaktayız. Ayrıca toplumsal konuları ve tartışmaları masaya yatırırız.

Çeşitliliğe sahip, hoşgörülü ve önyargı bilincine sahip bir kilise taraftarıyız ve özellikle bu aralar kesişimsel feminizm ile ilgilenmekteyiz. Ayrıca kilisenin çocuk ve gençlik çalışmaları içinde ırkçılığa eleştirel bir bakışın tartışmasını yaratmaya çalışıyoruz.

” FaithSpaces must be SafeSpaces – İnanç Alanları Güvenli Alanlar olmalıdır” (Lisa Quarch)

www.unbox-berlin.de