Deutscher Gewerkschaftsbund

Deutscher Gewerkschaftsbund

“Deutsche Gewerkschaftsbund” Alman Sendikalar Birliği „Berlin gegen Nazis“ insiyatifini desteklemektedir.

DGB ve ona bağlı olan üye sendikalar özgür, açık ve adaletli bir toplum istemektedirler. Böyle bir toplumda insanların kökenlerinin, deri renklerinin, dini yada politik inançlarının, sosyal kökenlerinin ve cinsel eğilimlerinin bir rolü olmaması gerekir.

Bütün insanlar topluma katılmak için eşit haklara ve onura sahiptirler. Bu yüzden tüm gücümüzle bu amaç için çaba harcamaktayız. Siyaset ve kamuoyunda olduğu gibi hizmet ve idare sektöründe de aynı çabayı sarfetmekteyiz.

Ayrımcılık, dışlama, ırkçılık ve aşırı sağcılığın henüz başlangıç aşamasında engellenmesi zorunludur. Nazi’lerin bu ülkede kesinlikle bir daha şans yakalamamaları gerekmekte. Ister haykırarak sokağa çıksınlar isterse de ince bir şekilde nefretlerini yaysınlar.

Özgürlük, adalet ve dayanışma bizim temel değerlerimizdir. Eski ve yeni Nazilere karsı aktif ve kararlı bir şekilde karşı çıkıyoruz.