Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben e.V. GIZ

Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben e.V. – GIZ

Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben e.V. (GIZ) 2000 yılından beri resmi kaydı yapılmış olan bir dernektir. Kuruluşundan bu yana kâr amacı gütmemektedir. GIZ e.V. resmi anlamda tanınmış bir gençlik yardım kurumudur (2009’dan beri). BAMF tarafından tanınmış entegrasyon kursları sunmaktadır ve aynı zamanda sertifikalı bir eğitim kurumudur (2012’den beri). Derneğin merkezi Berlin-Spandau’dadır.

Derneğin temel amacı, uluslararası düşünce tarzını ve hoşgörüyü teşvik etmektir. Kültür alanlarının yanı sıra çocukların, gençlerin, ailelerin, yaşlıların, engellilerin ve dezavantajlı kişilerin ve özellikle göçmenlerin durumunu dikkate alarak, durumlarını daha iyi bir hale getirmektir. Mezhepsel ve siyasi açıdan kimseye bağlı değildir. Hangi kökene, cinsiyete veya sosyal yapıya ait olursa olsun bütün insanlara açıktır. Bu dernek kendisini kültürlerarası olarak görmektedir.

Derneğin temel görevi kültürlerarası kaynaşmalar için bir forum oluşturmaktır. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve birbirlerini tanımaları önemlidir. Birlikte yaşamdan kaynaklanan yanlış anlamaları veya sorunlu alanları tartışmak ve çözmek oldukça önemlidir. Derneğin sunmuş olduğu faaliyetler, insanların karşı karşıya olduğu mekanizmaları, güdüleri ve birbirlerine karşı beslemiş oldukları önyargıları yıkmak için tasarlanmıştır. Dernek aynı zamanda farklı yaşlardaki göçmenlerin yanı sıra diğer sosyal açıdan dezavantajlı grupları ve insanları dışlayan ve izole eden yapılara karşı mücadele eder.

GIZ e.V.’nın farklı yaş gruplarına uygun hizmetleri vardır. Ayrımcı ve ırkçı davranışların kaydedilmesinin yani sıra dernek bünyesinde kültürlerarası eğitim kursları düzenlemektedir. Okullarda öğrenme desteği ve bütün gün ek olarak yapılacak destek çalışmaları alanında çalışıyoruz. Dernek 2012’den beri BAMF için entegrasyon kursları düzenlemektedir. Ayrıca çeşitli mülteci kamplarında uygulanan ve mülteciler için özel olarak geliştirilmiş olan ilk uyum kurslarına sahibiz. Kurumun odak noktalarından biride okuryazarlık kursları ve temel eğitimdir.

GIZ e.V., Alpha-Bündnis Spandau’nun kurucularındandır. Almanya genelinde okuryazarlık kursları alanında 30 farklı yerde etkin olan ve BMBF tarafından finanse edilen ABCami projesiyle– okuryazarlık kursu ve camilerde temel eğitim (www.abcami.de). Lerncafe’de yeteri kadar okuma yazması olmayan ve hesap yapamayan yetişkinler için herkese açık bir öğrenme hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet ile toplumsal katılımı güçlendirmekteyiz

www.giz.berlin