Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg

Bir dünya görüşü topluluğu olarak Humanistische Verband Berlin-Brandenburg KdöR, belli bir dine inanmayan insanların çıkarlarını temsil eder ve hoşgörü, kendi kaderini tayin etme ve dayanışma temelinde daha insancıl bir toplum için çalışmalar yürütür. Barışı, hukuku ve değerleri teşvik ederek bir değerler kanonu oluşturulması ve korunmasında devlete destek olur. Bünyesinde ki kuruluşlarda ve projelerde milliyet, köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya ideolojiden bağımsız olarak herkese destek sunmaktadır.