Archiv der Jugendkulturen e.V.

Archiv der Jugendkulturen

Das Archiv der Jugendkulturen Berlin’de bulunan gençlik, pop ve alt kültürler için bir yetkinlik merkezidir.

1997’den beri gençlik kültürleri hakkında, özellikle gruplara bağlantılı düşmanlık, aşırı sağcılık ve sağcı popülizm, ayrımcılık karşıtı ve özgürleştirici çeşitlilik bağlamında tanıklıklar ve bilgiler toplamakta, arşivlemekte ve yayınlamakta. Berlin’de sürekli büyüyen bir arşiv ve kütüphane pozisyonunda.

Berlin’deki gençlik sahnesine yakın bir konuşmacı ekibiyle ve uluslararası düzeyde gençler ve yetişkinler için çok sayıda eğitim çalışmaları (sergiler, konferanslar, atölyeler, proje günleri, proje haftaları) gerçekleştirmekte.

Daha fazla bilgi için www.jugendkulturen.de