Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.(KuB) 1983’ten bu yana, dünyanın her yerinden gelen mültecilere ve göçmenlere sosyal ve oturum hukuku, psikolojik, sosyal ve diğer varoluşsal konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. KuB kâr amacı gütmeyen bir dernektir. KuB’un temel hedefi, çözüm arayan insanların Almanya’daki hayatlarını bağımsız olarak ve kendi sorumlulukları altında şekillendirmelerini sağlamaktır.

KuB, özneyi etkinliğinin merkezine koyan bütüncül sosyal hizmeti, metodik olarak uygulamaktadır. KuB, gönüllük esasına dayalı olarak bünyesinde çalışanlarla birlikte sorunları olan insanların ihtiyaç ve isteklerine dayalı bir şekilde bütünsel ve bireysel bir destekte sunar. Bununla birlikte KuB, derneğin sahip olduğu yerlerde bünyesinde çalışan insanlarla ve derneğe destek verenlerle birlikte çok çeşitli ve entegrasyonu teşvik eden projeler sunar.

Dernek bünyesinde mülteci, oturum ve sosyal hukuk ile ilgili olarak herkese açık olarak sunulan danışmanlık hizmeti mevcuttur. Buna ek olarak psikolojik ve sosyal konularda danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Bu hizmet Brandenburg’ta yer alan mülteci barınaklarında merkezi olmayan bir şekilde sunulan destek ve danışma hizmetleriyle tamamlanmaktadır. Yapılan bu danışmanlık hizmetine ek olarak devlet dairelerine, makamlarına ve avukat bürolarına eşlik edilmektedir. Bu hizmetler genellikle ana dilde sunulmaktadır. Çünkü KuB bünyesinde Arapça, Dari, İngilizce, Farsça, Fransızca, Rusça, Sırp-Hırvatça, İspanyolca ve Kürtçe dâhil olmak üzere 20’nin üzerinde dil imkânı bulunmaktadır. Hizmet sunulan grubun ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmiş bu türden bir dil hizmeti, Berlin’de ki pek çok kurumda yoktur.

Günlük danışmanlık hizmetlerine ek olarak, KuB ayrıca yetişkinler ve gençler için Almanca dil ve iletişim kursları gibi ziyaretçilerinin kültürel, sosyo-ekonomik, psikolojik ve sosyal entegrasyonunu teşvik eden bir dizi proje başlatmıştır. Ayrıca yetişkinler için okuryazarlık kursları, çocuklarla sanat terapisi ve Farsça konuşan körler için bir sesli kitap kütüphanesi kurulması için çalışmaktadır.

 • İletişim:
  Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.
  Oranienstr. 159
  10969 Berlin
 • Daha fazla bilgi: www.kub-berlin.org
 • Mail: kontakt[at]kub-berlin.org
 • Telefon:
  030/614 94 00
 • Fax: 030 / 615 45 34