Fussball-Gegen-Nazis

Fussball-gegen-nazis.de

Hogörü, adalet ve saygıda futbolda birlikte çalımanın temellerindendir. Bundan dolayı Neonaziler ve ayrımcılıın her türlü seklinin futbolda yeri yoktur. Maalesef stadyum ve çevresinde ayrımcılıa uygun olaylar mevcut. Sürekli haber verilen ve canlı tartımalar yapılarak daha fazla insanda futbolda hogörü, adalet ve saygı angajmanının salanabileceine dair cesaretlendirilebilecekleri bir yer yaratmak istiyoruz.

Anasayfa futbolda mevcut olan Neonaziler, ırkçılık, Antisemitizm, Roman karıtlıı, cinsel ayrımcılık, Homofobi ve ayrımcılıın bu ekillenmelerine karı olan giriimler hakkında bilgi vermekte. Ayrıca ilgililere u imkânı sunmak istiyoruz, ayrımcılıın bu farklı ekillenmeleri ile ilgili deneyimlerle tartımak, fikir alıveriinde bulunmak ve buna karı angaje olmak. Tavsiye arayanlar benzer olaylar vasıtasıyla somut tavsiyeler ve nasıl hareket etmelerine dair öneriler alarak ve daha fazla insanın futbolda nefrete karı motive edilmesi salanabilecektir.

Biz Berlin gegen Nazis (Berlin Nazilere karı)’i harika buluyoruz çünkü bu internet sayfası saharekete karı olan faaliyetleri toplamakta ve bu ekilde faaliyetleri ehir içinde duyurmakta. Nefret ve ayrımcılık sadece futbolda olan bir sorun deildir!