Go Volunteer e.V.

Go Volunteer e.V.

GoVolunteer | Sadece yardım et Farkı siz yaratırsınız. Yardım ederken. Sana yardım ederiz.

Biz ne yapıyoruz? – GoVolunteer Almanya’da yardımcılardan oluşan en büyük yardım kuruluştur. Sosyal projeleri ile inisiyatifleri yardım etmek isteyen insanlarla bir araya getiriyoruz – Açık ve basit!

■ Yardımcılar için – Sana nerede ihtiyaç duyulduğunu bul ve birlikte çalışmak için kaydını yap

■ Organizatörler için – Projeni açık bir şekilde sun ve buna uygun yardımcıları, sponsorları ve işbirliği yapılacak kuruluşları bul

■ Şirketler için – Şirketinin nasıl yardım edebileceğini bul ve buna uygun bir şekilde en etkili projelerle iletişime geç

Amaç ne? – Biz herkese toplumumuza birlikte bir şekil verebilmesi için şans veriyoruz

1. Daha fazla insanı sosyal katılım için motive etmek ve gönüllülüğe başlamayı olabildiğince kolaylaştırmak

2. Sosyal inisiyatiflerin gönüllülüğe bağlı projelere katılımlarını kolaylaştırmak

3. Şirketlerin ve çalışanlarının toplumsal sorumluluğu algılayabilmelerini sağlamak

4. Gönüllü çalışma yöntemiyle mültecilerin ve göçmenlerin iş hayatına ve toplumsal yaşama daha rahat bir şekilde katılımlarını sağlamak

5. Toplumsal zihinsel değişikliği motive etmek – her bireyin bir arada yaşamaya katkıda bulunacağı aktif bir topluma doğru yol almak

Çeşitlilik ve Katılım için GoVolunteer-Elçilerimiz

Toplumsal hayatın her alanından gelen elçilerimiz, hoşgörülü, kararlı ve birlikte yaşamaya dayalı vizyonumuzu halka açık bir şekilde paylaşma sürecinde bizlere destek olmakta. Onlarla birlikte, kendine güvenen bir şekilde tavır alarak diğer insanlara cesaret vermek istiyoruz (internet sayfamızda kişisel açıklamalarıyla birlikte elçilerimizin tam listesi).

Daha fazla bilgi: GoVolunteer.com