Berliner Ratschlag für Demokratie

Berliner Ratschlag für Demokratie“ yaşadıkları şehirde demokrasi, çeşitlilik ve saygıya dayalı bir yaşam için Berlin’de tanınmış kişilerin oluşturduğu bir birliktir. Bu birlik Ocak 2008’de kuruluşundan bu yana üyelerinin yardımıyla Berlin’de demokratik bir temele dayalı olarak bir arada yaşam, çoğulculuk ve saygı kültürünün oluşması için çalışmakta. Birlik her yıl düzenlediği „Respekt gewinnt – Saygı kazanır!“ yarışmasının bir parçası olarak Berlin’deki demokrasi inisiyatiflerini onurlandırmakta ve onların çalışmalarının kamuoyu tarafından tanınmasına yardımcı olmakta.