“Haus der kleinen Forscher” Vakfi

„Haus der kleinen Forscher “ vakfı, kökenleri, cinsiyetleri ve ebeveynlerinin gelirleri ne olursa olsun, 2006’dan beri tüm çocukların iyi bir erken eğitime erişmesi için çalışmakta. Matematik, doğa bilimi ve teknoloji alanlarındaki eğitimi iyi bir erken eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz.

Ülke çapında ki bir eğitim programı ile ve Almanya genelinde 230’dan fazla ağ ortağı ile „Haus der kleinen Forscher“ çocukların doğal merakını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirme konusunda eğitim uzmanlarını ve öğretmenleri desteklemektedir.

Bunu yaparken, eğitim fırsatlarının iyileştirilmesine, FeTeMM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında genç yeteneklerin teşvik edilmesine ve eğitim kadrosunun profesyonelleştirilmesine önemli bir katkı sağlıyoruz.

Vakfın ortakları Helmholtz Derneği, Siemens Vakfı, Dietmar Hopp Vakfı ve Deutsche Telekom Vakfı’dır. Bu vakıf Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

„Haus der kleinen Forscher“ dayandığı eğitim anlayışı ve fikirlerimiz, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin temel demokratik kurallarına dayanmaktadır. Bizim için net olan: Eğitim bir insan hakkıdır. Bütün kızlar ve erkekler dünyamızı açıkgözlerle önyargısız bir şekilde keşfedebilmelidirler. Araştırma ve keşfetmenin yarattığı sevincin yanı sıra açıklık, hoşgörü ve eşitlik çalışmalarımızın odak noktasıdır.

Yabancı düşmanlığına, aşırılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı net bir tavır almaktayız.

  • İletişim:
    Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
    Rungestraße 18
    10179 Berlin
  • Website: haus-der-kleinen-forscher.de
  • Telefon: 030 23 59 40 0