Bürgerhilfe Kultur des Helfens gGmbH

Bürgerhilfe Kultur des Helfens gGmbH

Acil durumlarda sunmuş olduğumuz barınma ve sosyal yardım ile evsiz kalanlara, işlerini kaybedenlere ya da bağımlılık nedeniyle zor durumda olan insanlara destek oluyoruz. Bizim için yardım ettiğimiz kişilerin hangi kökenden gelmiş olduklarının hiç bir önemi bulunmamaktadır. Ayrıca hiç kimseyi yaş, cinsiyet, din ve ideolojik görüşlerine bakarak sınıflandırmamaktayız. Bizim için insanların onurlarına ve kendi kaderlerini tayin hakkına saygı duymak oldukça önemlidir.

Acil barınma yardımı ile insanları tek olarak ya da grup halinde yaşadıkları yerlerde problemlerin üzerinden nasıl gelmeleri gerektiği, onları evsizliğe iten nedenler ve bir daha nasıl tek başlarına yaşayabilecekleri üzerine fikirler üretiyoruz. Bundan dolayı onlara dairelerimizde geçici olarak konaklama imkânı sunmaktayız. Bununla birlikte aniden ortaya çıkan nedenlerden dolayı psikolojik ve sosyal kriz durumda olan kadınlara kurumlarımızda kalma imkânı hemen verilmekte ve 24 saat boyunca pedagojik anlamda uzman kadrolarımız tarafından destek alabilmekteler. Ayrıca bize başvuruda bulunan kişiler için diğer yardım kuruluşlarıyla bağlantıya geçerek onlardan da yardım almalarını sağlamaktayız.

Sosyal yardım kapsamında ki birlikte yaşanılan ortak yaşam dairelerimizde bağımlılığa bağlı kronik hastalığı ve çoklu nedenlerden dolayı zarar görmüş olan kadın ve erkeklere toplum içinde çizgisini kendilerinin belirledikleri bir yaşam yaratabilmeleri için fırsat verilmekte. Ayni zamanda bu insanlara içki içmedikleri bir ortam sunulmakta.

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Landesverband Berlin e.V. ve Qualitätsgemeinschaft Soziale Dienste e. V.’nun üyesiyiz. Ayni zamanda GEBEWO – Soziale Dienste – Berlin gGmbH ve Neue Chance gGmbH ile birlikte sozial.berlin birliğini oluşturmaktadır.