Berlin-Brandenburg Ticaret Birliği (HBB) e.V.

Berlin-Brandenburg Ticaret Birliği (HBB) e.V.

HBB, ekonomi ve siyasette bölgedeki parakende ticaretin bütün ihtiyaç ve çıkarlarının teminininde önemli bir partnerdir. Ekonomi, İş kolları ve İş Verenler Birliği olarak HBB, aktuel uzmanlık bilgisine (know-how) ve yüksek bir etki gücüne sahiptir. Üye firmalar Berlin-Brandenburg bölgesinin parakende ticaretinde pazar payının yüzde 85’inden daha fazlasını temsil ederler. Üyelikleri aracılığıyla ekonomi ve iş kolu birliğini güçlendirerek ve böylece varoluşsal çıkarlarını da güvence altına alırlar.

Esnaflar olarak bizler, müşterilerimize hangi dine ait olduklarına, tenlerinin rengine veya hangi dili konuştuklarına bakmaksızın hizmette bulunuruz. Berlin, uluslararası alışveriş metropolüdür ve branşımızda dünyanın her tarafından her geçen gün daha fazla müşteri gelmektedir. Aşırı sağcılık ve ırkçılık bu yüzden bizim işletmelerimizde ve eğitim merkezlerimizde asla bir yer bulamaz! Angajmanımız aracılığı ile Berlin’deki parakende ticaret firmaları ve onların eğitim merkezleri ile birlikte, işletme gündelik yaşamındaki ırkçı ve aşırı radikal görünümler ve davranış biçimleri ile nasıl tutarlı bir şekilde yüzleşileceğine yönelik yardım etmek istiyoruz.