Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB)

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu

Özellikle Türkiye kökenli insanların göçmen örgütü olarak TBB, idari kurumlar ve diğer örgütler ile birlikte, kendisi veya ailesi göçmen olan insanların hukuki, sosyal ve siyasi açıdan eşitliği ve eşit muamele görmesini ve aynı zamanda Berlin ve Brandenburg’da bütün insanların barış içinde birlikte yaşamasını ve dayanışma içinde işbirliği yapmasını kendine görev biçiyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyor. Karşılıklı birbirine değer verme, saygı ve birbirini tanıma TBB’nin çalışma ve eylemlerinin temelini teşkil eder. TBB temelde kendini bir çıkar temsilcisi olarak görür, fakat aynı zamanda özel alanlarda danışmanlık ve kalifiyeleştirme kursları düzenleyen sosyal bir üstlenici kurumdur.