Belgelendirme: Online-Aksiyon 21. Mart 2020 #ZUSAMMEN GEGEN RASSISMUS

21 Mart 2020 Cumartesi günü, Berlinli angajman sahipleri, ittifaklar ve inisiyatifler çok özel bir durum ile karşı karşıya geldiler – sosyal mesafenin hâkim olduğu bugünlerde ırkçılığa karşı net bir duruş sergileme.

Covid-19 Salgını ve buna bağlı olarak verilmiş olan kısıtlayıcı yönetmelikler kapsamında Berlin’de gösteri ve miting yapmak sınırlandırıldı. Bu sınırlama Berlin sivil toplumuna yaratıcı ve görünür bir etki yarattı. Berlin gegen Nazis bu durumu  taz bewegung gazetesinde yer alan bir köse yazısında hem dile getirdi hem de Twitter üzerinden şehir genelinde gerçekleştirilen #ZUSAMMENGEGENRASSISMUS online aksiyonunun ilk belgelendirmesini yaptı.  

Uluslararası ırkçılıkla mücadele haftası kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan pek çok etkinlik iptal edildi – Paul Gerhardt vakfında yapılması planlanan Poetry Slam’da iptal edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1960’li yıllarda başlatılmasından bu yana dünyanın dört bir yanındaki insanlar Irkçılığa karşı uluslararası mücadele gününde kendilerini ırkçılığa karşı konumlandırmaya davet edildiler. 

Uzun yıllardan beri Rudow’da 21 Mart’ta bir miting organize edilmekte. Bu yılda Bündnis Neukölln gibi „Rudow empört sich“ inisiyatifi de saat 13.00’da Neuköllner Süden’de başlayacak olan bir gösteri çağrısında bulundular. Buranın seçilmesinin nedeni yıllardan beri Neukölln’de devam eden aşırı sağcı saldırı dizisi. Yapılmış olan bu çağrı Anwohner_inisiyatifi, girişimlerden, partilere kadar neredeyse tüm Berlin ittifakları ve girişimleri tarafından desteklendi. Salgın hastalık nedeniyle verilmiş olan toplantı ve gösteri yasağı nedeniyle organizatörler planlanan protestoları internete taşıdılar. 

Berlin gegen Nazis Centre Français de Berlin ile yeni kurulmuş olan ortaklık nedeniyle çok mutlu!

Irkçılığa karşı mücadele günü nedeniyle yapılacak olan büyük gösterinin yanında Berlin’de Uluslararası ırkçılıkla mücadele haftası nedeniyle oldukça farklı aktörler tarafından etkinlikler organize edildi. Zusammen gegen Rassismus in Wedding & Moabit birliği bu eylem haftasında neredeyse tamamı iptal edilmesi gereken 60’in üzerinde etkinlik planladı. Aynı zamanda Pankow’daki kütüphanenin Pfefferwerk ile birlikte planladığı etkinlikler serisi ve diğer bölgelerdeki pek çok bireysel etkinliğinde iptal edilmesi gerekti. Almanya’da bu yıl Stiftung gegen Rassimus tüm faaliyetleri bir araya getirdi. Bu yıl haftalar „Gesicht zeigen – Stimmer erheben“ parolası altındaydı.

Getirilmiş olan toplantı ve gösteri yasağına rağmen Berlin gegen Nazis duruşlarımıza görünürlük kazandırmak için bir eylem fikri geliştirdi ve bu fikri ağ ile bağlantılı tüm girişimlere ve ittifaklara getirdi. Bündnis Zusammen gegen Rassismus Wedding & Moabit #ZUSAMMENGEGENRASSISMUS hashtagi altında kendi seçeneklerinize uygun olarak kendinizi konumlandırmak ve internet ortamında, sosyal medyada ve web sitelerinde ırkçılığa karşı pozisyon almak için çağrıda bulundu.  

Moabit’te GenerationenRaum’dan birçok güzel yazıdan bir tanesi.  

Katilim olağanüstüydü. Videolar, çalma listeleri, insanların fotoğrafları, sakin yaşamlar ve yerleştirmeler oluşturuldu. Berlin gegen Nazis, Demokratie in der Mitte takımı ve Zusammen gegen Rassimus in Wedding & Moabit birliği ile birlikte online kampanyaya eşlik etti ve gün boyunca bireylerden, ortaklardan ve organizasyonlardan gelen etkileyici ifadelerin özetlerini, yazılarını yayınladı. Bu yazıların tümü Berlin gegen Nazis’nin veZusammen gegen Rassismus’un Facebook-Zaman çizelgelerinde bulunmakta.Bu kampanya Twitter’de de oldukça dinamik bir şekilde yer aldı. Burada Twitter’de, Facebook’ta ve Instagram’da yer alan resimlerden meydana gelen bir koleksiyon. 

Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin’den bir Share-Pic

Bündnis für ein weltoffenes un tolerantes Berlin’de başlatılmış olan bu Online-Aksiyon’un çağrısına katildi. İttifak üyeleri kendileri tarafından özel olarak oluşturulmuş olan Share-Pics’lere ek olarak gene kendilerine ait olan kelime ve resim ifadeleriyle bu kampanyada yer aldılar. Diğer kuruluşların yani sıra bu kampanyaya katılan bazı ittifak üyeleri Gartenfreunde, Landessportbund, DGB, AWO, EKBO, TBB, Gesicht Zeigen!, House of One ve Erzbistum Berlin.

Berlin gegen Nazis’nin ağına dahil olan ortak kuruluşlarda bu kampanyada yerlerini aldılar ve bu kampanyanın ön çalışmalarında yardımcı oldular. 

Bazı başarılı ifadeler burada belgelenmiştir:

GenerationenRaum Moabit öncelikle Instagram daha sonrasında Facebook ve Twitter üzerinden oldukça çeşitli, harika ve yaratıcı resimlerle bu kampanyaya katıldılar. 
Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin tüm üyelerini bu Online-Aksiyona katılmaları için teşvik etti. 
Ortaklarımızdan AWO’da bu protestoyu kamusal alana taşıdı ve bu kurumlardan insanlar duruşlarını net bir şekilde ortaya koydular. 
Omas gegen Rechts Berlin kendilerini Berlin genelinde ve bunun ötesinde duruşlarını net bir şekilde gösterdiler.