AWO Landesverband Berlin e.V.

Arbeiterwohlfahrt (AWO) – Landesverband Berlin e.V.

Arbeiterwohlfahrt (AWO)* özgür sosyal yardım çalışmaları yürüten bağımsız bir üst birliktir ve Almanya genelinde 30 bölge ve eyalet birliğinde, 480 kasaba birliğinde ve 3800 yerleşik dernekte örgütlüdür. Aşağı yukarı 382.000 üye, 70.000 fahri olarak yardım edenler ve 173.000 asli olarak çalışanlar tarafından AWO’nun sorumlulukları paylaşılır. Üye birlik olarak Berliner AWO’nun şu anda yaklaşık 6.500 üyesi vardır. Ayrıca yaklaşık 900 kişi fahri olarak angaje olmuş durumdalar. Fahri olarak ve gönüllü angaje olmak AWO’da uzun bir geleneğe ve yüksek bir öneme sahiptir. Angaje olmuş insanlar günlük çalışmalara yeni tecrübeler, fikirler ve öneriler kazandırıyorlar. Toplumu biraz olsun insani tarzda şekillendirmekte bize yardımda bulunacak her angaje olmuş insanı aramızda görmek bizi sevindirir.

Sosyal yardım birliği olarak AWO, sosyal çalışmaların farklı alanlarında faaliyet göstermektedir, örneğin çocuk ve gençlere yardım alanında, engellilere yardım, evsizlere ve suça bulaşmışlara yardım, yaşlılara ilişkin çalışmalarda ve bakım konusunda ve bunun gibi bir çok başka alanda da sosyal problemler ve sorumlulukların üstesinden gelmek için etkili olmak gibi çalışmalarda faaldir. Bu arada kendi kendine yardım edebilmeyi öğrenmeyi sağlama her zaman ön planda bulunur. Dayanışma, Özgürlük, Eşitlik, Adalet ve Tolerans gibi değerler sosyal yardım çalışmalarındaki faaliyetlerin temelini teşkil eder.
Arbeiterwohlfahrt Berlin e.V. eyalet teşkilatının parçası olan ve 1977’den beri çocuklar ve gençlerin çıkarlarını temsil eden AWO Gençlik Örgütü çocuklar ve gençlerin yararına yeteri derecede destek sunar.

Gençlik örgütünde yetişkin genç insanlar sosyal eşitsizliğin olduğu tahmin edilen, demokrasinin hiçe sayıldığı ve insanların mağdur edildiği yerlerde sorumluluk duygusuyla angaje oluyorlar. Gençlik kuruluşlarında, projelerde ve hafta sonu seminerlerinde Gençlik Örgütü doğrudan çoçuklar ve gençlerin gündelik yaşamında etkisi olan konulara kendisini adar. Onlar için politik konuların somut, elle tutulur ve kavranabilir olması gerekir. Gençlik Örgütü çocuklara ve gençlere boş zamanlarını kendi arzularına göre şekillendirmeleri için fırsat verir ve kendi çıkar ve haklarının farkına varmalarına ve aktif olarak toplumsal yapının içine dahil olmalarına imkan verir.

*İşçi Sosyal Yardım Danışmanlığı

  • İletişim:
    AWO Landesverband Berlin e.V.
    Blücherstr. 62
    10961 Berlin
  • Webside: awoberlin.de
  • Telefon: 030-2 53 89-0